Compromesos amb el benestar animal

Associació SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES (SPACE)

Els fins de l'Associació son:

- Supervisió de les colonies de gats del municipi i/o altres poblacions.

- Concienciar als ciutadants i visitants de Castelló d'Empúries i el seu entorn de la necessitat de protegir les colonies de gats.

- Fomentar el respecte envers els animals en general, promoure la seva defensa i denunciar l'abandonament i el maltractament.

- En queda exclós tot ànim de lucre.

 Registre d'Associacions de la Generalitat

Nº inscripció: 47415, 21/03/2012

IBAN /BIC ES1000815376340001067609 / BSAB ESBB

Compte corrent nº : 0081-5376-34-0001067609

  ...Una llegenda àrab explica que els gats dominen el món i, en la seva infinita bondat, són ells que ens permeten viure a les seves cases...

 https://www.facebook.com/pages/SPACE-Castell%C3%B3-dEmp%C3%BAries/386216324821544